• Algemeen Privacy- en cookiebeleid

  16 mei 2018,

  Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., hierna te noemen MMSN, gevestigd op Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE te Amstelveen in Nederland committeert zich aan het op verantwoordelijke wijze beheren van de informatie die u ons verstrekt en de informatie die wij verzamelen, om onze taak als fabrikant en leverancier naar behoren te kunnen uitvoeren. 

  Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft hoe MMSN als databeheerder informatie kan verzamelen, gebruiken en delen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van onze belangrijkste website www.mitsubishi-motors.nl en andere websites, plus het verlenen van onze diensten, waarbij steeds wordt gerefereerd aan dit Algemeen Privacybeleid. 

  Voor sommige processen wijkt het Privacybeleid van MMSN af van dit Algemeen Privacybeleid, bijvoorbeeld voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers of sollicitanten. Medewerkers, flexwerkers, zelfstandigen en sollicitanten kunnen een exemplaar van het betreffende Privacybeleid verkrijgen door contact op te nemen met de afdeling Human Resources via contact@mmsn.nl

  Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft:
  • Het soort informatie dat MMSN verzamelt
  • Hoe MMSN gebruik maakt van de informatie die het verzamelt
  • Hoe MMSN de informatie kan delen die het verzamelt
  • Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
  • Diensten en content van derden
  • Bescherming en opslag van de informatie die MMSN verzamelt 
  • Uw keuzen en rechten
  • Hoe u contact met ons kunt opnemen 
  • Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid
  • Het gebruik van cookies


  1.1 Het soort informatie dat MMSN verzamelt
  MMSN verzamelt de persoonsgegevens die u ons verschaft, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken, ons een e-mail te sturen of een overeenkomst met ons aan te gaan. ‘Persoonsgegevens’ kunnen elke soort informatie zijn die kan worden gebruikt om u te identificeren, of die MMSN aan u kan koppelen. MMSN kan bepaalde informatie automatisch verzamelen, wanneer u gebruik maakt van onze websites, zich toegang verschaft tot deze websites of met ons communiceert via deze websites. Ook kan MMSN informatie verzamelen van andere bronnen, zoals social-mediaplatforms die informatie kunnen delen over hoe u communiceert met onze social media. 

  Informatie die u ons verstrekt
  MMSN verzamelt informatie die u ons vrijwillig verstrekt, waaronder de informatie die u met ons deelt via e-mail of andere kanalen, als u zich inschrijft voor MMSN-materiaal of hiertoe een verzoek indient, bij het aanvragen van een proefrit, bij het aanmelden op MijnMitsubishi, wanneer u een aankoop doet in de webshop, bij het maken van een werkplaatsafspraak in de onderhouds-calculator, bij een verzoek tot contact op de occasionpagina, wanneer u zich inschrijft voor een evenement, als u een zakelijke partner van ons bent en wanneer u reageert op onze uitingen of verzoeken tot informatie. De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen bestaan uit uw naam, contactgegevens, titel en informatie over de organisatie waaraan u verbonden bent en uit alle andere persoonsgegevens die u verstrekt. 

  Informatie die wij automatisch kunnen verzamelen
  MMSN maakt gebruik van browsercookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk te noemen: ‘cookies’) om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan, wanneer u gebruik maakt van, zich toegang verschaft tot, of met ons communiceert via onze websites. MMSN kan bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt om zich toegang te verschaffen tot onze websites, het besturingssysteem en de versie ervan, uw IP-adres, uw algemene geografische locaties als aangegeven door uw IP-adres, uw type browser, de content die u bekijkt en functionaliteiten waar u gebruik van maakt op onze websites. Dit geldt ook voor de webpagina’s die u bekijkt direct voor en na uw bezoek aan onze websites, of en hoe u communiceert met de beschikbare content op onze websites en de zoekargumenten die u erop invoert. Zie hoofdstuk 1.10 Het gebruik van cookies, voor informatie over hoe MMSN gebruik maakt van cookies en de keuzemogelijkheden die u hierbij heeft.

  Informatie die MMSN verzamelt van andere bronnen
  MMSN kan informatie over u ontvangen van andere bronnen, waaronder partners die ons ondersteunen bij het updaten, uitbreiden en analyseren van onze databestanden, nieuwe klanten identificeren en ons helpen fraude te voorkomen of vast te stellen. MMSN kan ook informatie over u ontvangen van social-mediaplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, de momenten waarop u met ons communiceert op die platforms, of zich toegang verschaft tot onze social-mediacontent. De informatie die MMSN kan ontvangen, wordt bepaald door de privacy-instellingen, voorwaarden en/of procedures van het betreffende social-mediaplatform en MMSN beveelt u aan deze te controleren en na te lezen. 

  Informatie van kinderen
  Onze websites en diensten zijn doorgaans niet gericht op kinderen jonger dan 16. MMSN verzamelt niet bewust persoonsgegevens van iemand onder de 16 zonder toestemming van ouders of verzorgers. Mocht u bemerken dat MMSN desondanks persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 heeft verzameld zonder deze toestemming, laat het ons dan a.u.b. weten zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. 

  1.2 Hoe MMSN gebruikt maakt van de informatie die het verzamelt
  MMSN kan de informatie die het verzamelt gebruiken voor: 

  • Het beantwoorden van uw aanvragen en het leveren van onderdelen, accessoires en auto’s. 
  • Het bieden van de diensten die u van ons verlangt, waaronder het inplannen van technische service.
  • Het operationeel houden van onze websites, deze te verbeteren en problemen op te lossen.
  • Het u toesturen van nieuwsbrieven, marketingcommunicatie en andere informatie of materialen, die u mogelijk interesseren.
  • Het onderhouden van ons relatiebestand.
  • Beter inzicht in hoe mensen gebruik maken van onze websites, waaronder het genereren en analyseren van statistieken. 
  • MMSN’s zakelijke en administratieve doeleinden, waaronder data-analyse, het verzenden van facturen, het vaststellen en voorkomen van (mogelijke) fraude, illegale activiteiten of misbruik van intellectueel eigendom en hier adequaat naar handelen. 
  • MMSN’s contractmanagementdoeleinden, waaronder het beheer van ons relatiebestand van klanten en zakelijke partners.
  • Het meten van de effectiviteit van onze evenementen, promotionele campagnes en publicaties, bijvoorbeeld met behulp van enquêtes. 
  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, beantwoorden aan juridische processen of verzoeken om informatie door de overheid of derden, of het beschermen van uw en onze rechten en die van anderen, zodra MMSN de noodzaak hiervoor redelijk en gepast acht.


  1.3 Hoe MMSN de informatie kan delen die het verzamelt
  MMSN is een dochteronderneming van Mitsubishi Motors Corporation (MMC), gevestigd in Japan. MMSN, MMC en onze bedrijfsentiteiten wisselen onderling informatie uit voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, facturering, promotie van onze evenementen en diensten en om u of uw organisatie onze diensten te bieden. 

  MMSN deelt geen informatie die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, voor onafhankelijk gebruik met niet aangesloten entiteiten, door verkoop, verhuur of anderszins. Behalve zoals uitdrukkelijk omschreven in dit Algemeen Privacybeleid, of met uw toestemming vooraf. MMSN kan wel informatie delen die niet redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, zoals toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. 

  MMSN is actief in Nederland. MMSN kan uw persoonsgegevens uitwisselen voor opslag en verwerking, op basis van de vastgelegde overeenkomsten tussen MMSN, MMC en uw bedrijfsentiteiten en leveranciers die data namens u verwerken. Voor de uitwisseling van data buiten de Europese Gemeenschap zal MMSN de noodzakelijke beveiligingssystemen inzetten in overeenstemming met de geldende wettelijke eisen, om de adequate bescherming van uw data te waarborgen. Dit omvat ook schriftelijke garanties van elke derde partij die toegang heeft tot uw data en de verplichting aan hen om de beveiligings-standaard aan te nemen die een even hoog beschermingsniveau van uw data waarborgt als dat van MMSN (bijvoorbeeld met behulp van standaard contractuele clausules, zoals goedgekeurd door de Europese Gemeenschap). Indien u vragen heeft of meer informatie wilt verkrijgen over het internationaal uitwisselen van uw persoonsgegevens of de toegepaste beveiligingssystemen, neem dan a.u.b. contact met ons op via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.

  MMSN kan de informatie die het verzamelt ook vrijgeven aan: 
  • Derde zakelijke partijen die namens ons diensten verlenen, zoals Mitsubishi erkende dealerbedrijven, ICT-bedrijven, bedrijven die mailings verzorgen, enquête- en onderzoeksbureaus.
  • Politie, overheidsinstanties of derde partijen met wettelijke toestemming of noodzaak zoals contractueel vastgelegd, of wanneer MMSN het redelijkerwijs noodzakelijk acht om deze wettige dienst te verlenen. Onder dit soort omstandigheden onderneemt MMSN redelijke pogingen om u vooraf op de hoogte te stellen, voordat MMSN informatie vrijgeeft die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, tenzij dit vooraf niet mogelijk of redelijk is onder de gegeven omstandigheden. 
  • Dienstverleners, adviseurs, potentiële zakelijke partners of andere derde partijen, in relatie tot het overwegen, onderhandelen of afronden van een transactie waarbij MMSN betrokken is, al dan niet in samenwerking met een ander bedrijf, of wanneer MMSN activa of een deel hiervan verkoopt, opheft of overdraagt. 
  • Mitsubishi Erkend Wederverkopers en –Service Centrums.
  • Leveranciers die diensten aan MMSN leveren.
  • Andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.


  1.4 Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
  Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop MMSN zich baseert om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, namelijk:

  Presteren volgens contract – Het gebruik van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om te presteren volgens de overeenkomst die u met ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze websites of diensten, zal MMSN uw persoonsgegevens gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen en u de gewenste diensten bieden.
  Toestemming – MMSN baseert zich op uw toestemming om (1), technische informatie te gebruiken zoals cookiedata en geolocatiedata als beschreven in dit Algemeen Privacybeleid en (2), uw persoonsgegevens te benutten voor marketingdoeleinden waar dit wettelijk is toegestaan. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid of u aan te melden bij MijnMitsubishi.nl.
  Gelegitimeerde belangen – MMSN kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor onze gelegitimeerde belangen om onze producten en diensten en de content van onze websites te verbeteren.


  1.5 Diensten en content van derden
  Onze websites kunnen geïntegreerde content bevatten of links naar content verstrekt door derde partijen (zoals videomateriaal). Dit Algemeen Privacybeleid verwijst niet naar de privacy, beveiliging of andere toepassingen van deze derde partijen die deze content verstrekken.

  MMSN maakt gebruik van de diensten van derde partijen die het functioneren van onze websites ondersteunen, zoals onderzoeksbureaus. Deze derde partijen kunnen zich bedienen van technologieën om uw online activiteiten te herleiden, in tijd en verdeeld over verschillende websites en online platforms. Zie hoofdstuk 1.10 Het gebruik van cookies, voor meer informatie. 


  1.6 Bescherming en opslag van de informatie die wij verzamelen
  MMSN gebruikt administratieve, technische en fysieke veiligheidssystemen, ontworpen om de informatie te beschermen die MMSN verzamelt. Echter, geen enkel informatiesysteem biedt 100% zekerheid. Daarom kan MMSN de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is MMSN niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie die u ons zendt via netwerken die MMSN niet beheert, waaronder het internet en draadloze netwerken.
   
  MMSN bewaart de informatie die het verzamelt voor de tijd die als redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht en alleen voor de doeleinden waarvoor MMSN deze informatie verzamelt, waarbij wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. 


  1.7 Uw keuzen en rechten
  Onderworpen aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving, kunt u bepaalde rechten hebben aangaande de informatie die MMSN heeft verzameld en die is gerelateerd aan u. Zo heeft u bijvoorbeeld recht tot inzage en correctie of het wissen van persoonsgegevens, of het beperken van of bezwaar maken tegen het gebruik ervan, net als het recht om data te kunnen overdragen naar een andere beheerder. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke Autoriteit Persoonsgegevens.

  MMSN beveelt u aan contact met ons op te nemen om uw informatie te updaten of te wijzigen zodra deze verandert, of wanneer u van mening bent dat de informatie die MMSN over u heeft verzameld onnauwkeurig is, of deze zelf te beheren als u zich aanmeldt op MijnMitsubishi.nl. U kunt ook bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u bewaren, uw persoonsgegevens laten wissen en u kunt bij ons bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door MMSN. Zie hoofdstuk 1.10 Het gebruik van cookies, voor informatie over welke keuzen u heeft met betrekking tot ons gebruik van cookies.


  1.8 Hoe u contact met ons kunt opnemen 

  MMSN staat open voor uw vragen en opmerkingen. Wanneer u contact met ons wilt opnemen over ons Privacybeleid of maatregelen voor databescherming, kunt u mailen naar: contact@mmsn.nl 

      
  1.9 Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid 
  MMSN kan dit Algemeen Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. De effectieve datum van het actuele Privacybeleid staat altijd boven aan dit document. MMSN beveelt u aan deze pagina regelmatig na te lezen. 


  1.10 Het gebruik van cookies
  MMSN verzamelt bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, zodra u onze websites bezoekt. Door het verzamelen van deze informatie krijgt MMSN een beter inzicht in hoe wij onze websites het best kunnen aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Voor het verzamelen van deze informatie maakt MMSN gebruik van diverse middelen, zoals ‘cookies’, ‘web beacons’ en ‘IP-adressen’, zoals hieronder nader toegelicht. 

  Zoals zoveel bedrijven, maakt MMSN gebruik van ‘cookies’ en ‘web beacons’ (ook wel bekend als ‘internet tags’, ‘pixel tags’ en GIF’s) op onze websites. Cookies zijn kleine stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodra u bepaalde websites bezoekt. Met behulp van web beacons kunnen we informatie verkrijgen zoals het IP-adres van de computer waarop de webpagina is gedownload waarop de beacon verschijnt, de URL van de pagina waarop de beacon verschijnt, hoe lang de pagina is bekeken waarop de beacon verschijnt, het type browser waarmee de pagina is bekeken en de informatie in cookies van de derde partij. MMSN gebruikt de informatie die met deze technologieën wordt verzameld om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. Een cookie kan ons bijvoorbeeld vertellen of u ons eerder heeft bezocht, het aantal bezoekers van de website, van welke website een bezoeker werd doorgelinkt, de pagina’s die men heeft bezocht en het geeft ons inzicht in welke functionaliteiten van de website u het meest geïnteresseerd bent. Cookies kunnen zo uw online ervaringen verbeteren door uw voorkeuren te behouden, terwijl u een bepaalde website bezoekt. 

  MMSN verzamelt ook IP-adressen. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar bepaalde elektronische apparaten gebruik van maken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren via het internet. Zodra u onze websites bezoekt, kan MMSN het IP-adres zien en/of opslaan van het apparaat waarmee u verbinding maakt met het internet. MMSN maakt gebruik van deze informatie om de fysieke locatie van het apparaat te bepalen en om inzicht te krijgen van waar ter wereld de bezoekers van onze websites afkomstig zijn. MMSN kan deze informatie ook gebruiken om MMSN-websites te verbeteren. 

  MMSN kan ook informatie verzamelen over uw online activiteiten op de websites van onze bedrijfsentiteiten, zoals met Google Analytics. Hierdoor kunnen wij hierop adverteren met producten en diensten die passen bij uw persoonlijke interesses. Zo kan MMSN bijvoorbeeld ook samenwerken met derde partijen die op het internet adverteren of de advertentiemogelijkheden van Google of remarketing-mogelijkheden van Google AdWords benutten om bezoekers van diverse websites te traceren en hun onze advertenties tonen. Indien u uw persoonsgegevens niet op deze wijze wenst te delen, kunt u hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via e-mail contact@mmsn.nl. 

  Meer informatie over de cookies die wij op onze websites gebruiken, wordt getoond in onderstaande tabel. 

   

  Serie-nr. Type cookie Naam cookie Doel Bron Verloopt na Toestemming vereist (ja/nee)
  MMSN inMotion
  1 Browser- cookie ASP.NET_SessionId Onderhouden door het CMS, het cookie wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker op de server te identificeren. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 jaar Nee
  2 Browser- cookie EkAnalytics Dit cookie wordt gebruikt door Ektron, het contentmanagementsysteem van onze website. Het is een anonieme identificatie van gebruikers voor analysedoeleinden. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 jaar Nee
  3 Browser- cookie EktGUID Dit cookie wordt gekoppeld aan het Ektron- contentmanagementsysteem en wordt gebruikt om anonieme bezoekersinformatie te verzamelen, om prestaties te kunnen meten en te verbeteren. Het wijst een unieke identificatie toe aan een gebruiker en blijft doorgaans ongeveer een jaar bestaan. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 jaar Nee
  4 Browser- cookie FIRST_VISIT Om de bezoeker te blijven volgen als deze de website voor de eerste maal heeft bezocht. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 jaar Nee
  5 Browser- cookie IsReferral   Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie Zodra het browsen wordt gestopt Nee
  6 Browser- cookie VISITED Om de bezoeker te blijven volgen. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 jaar Nee
  7 Browser- cookie ecm Onderhouden door het Ektron-CMS, om de op de website aanwezige informatie te blijven volgen. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie Zodra het browsen wordt gestopt Nee
  8 Browser- cookie fbsr Voor managementinformatie en de doorlink met Facebook. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie Zodra het browsen wordt gestopt Nee
  9 Browser- cookie ConfiguredModelCookie Om de samengestelde modellen te blijven volgen die zijn geconfigureerd op de modellenpagina. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie Zodra het browsen wordt gestopt Nee
  10 Browser- cookie legal-sticky-Popup Om te blijven volgen dat de juridische pop-up geopend is. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 jaar Nee
  11 Browser- cookie _SiteLang Om de taalfunctie op de website te onderhouden voor meertaligheid. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 jaar Nee
  12 Browser- cookie _dc_gtm_UA-3504418-1 Dit cookie wordt gekoppeld aan websites door gebruik te maken van de Google Tag Manager, om andere scripts en codes op een pagina te laden. Het gebruik ervan kan worden gezien als ‘strikt noodzakelijk’, omdat scripts zonder dit cookie mogelijk niet correct functioneren. Het eind van de naam wordt gevormd door een uniek getal, dat tevens een identificatie is voor een gekoppeld Google Analytics-account. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 30 seconden Nee
  13 Browser- cookie _ga Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - een beduidende update van Google’s meer gangbare analytics-service. Dit cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd getal toe te wijzen als een client-identificatie. Het wordt gekoppeld aan elke verzoek op een webpagina en gebruikt om bezoeker-, sessie- en campagnedata te berekenen analyserapporten van de websites. Standaard verloopt dit cookie na 2 jaar, maar dit is desgewenst door de website-eigenaar aan te passen. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 2 jaar Nee
  14 Browser-   cookie _gid Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit blijkt een nieuw type cookie te zijn, waarover sinds het voorjaar 2017 nog geen informatie beschikbaar is van Google. Het slaat een unieke waarde op en updatet deze voor elke bezochte pagina. Vervaardigd vanuit de inMotion- applicatie 1 dag Nee
  15 Browser-   cookie cookie-notice Deze cookie houdt bij of de gebruiker de cookie melding heeft weggeklikt. Vervaardigd vanuit de webshop. 1 jaar Nee
  16 Browser-   cookie woocommerce_cart_hash Deze cookie bevat informatie over de artikelen in de winkelmand en wordt gebruikt om veranderingen aan de winkelmand bij te houden. Vervaardigd vanuit de webshop. Zodra het browsen wordt gestopt Nee
  17 Browser-   cookie woocommerce_items_in_cart Deze cookie bevat informatie over de artikelen in de winkelmand en wordt gebruikt om veranderingen aan de winkelmand bij te houden. Vervaardigd vanuit de webshop. Zodra het browsen wordt gestopt Nee    
  18 Browser-   cookie wp_woocommerce_session_ Deze cookie bevat een unieke code voor elke bezoeker om de winkelmand informatie uit de database te kunnen koppelen aan de winkelmand van de bezoeker. Vervaardigd vanuit de webshop. 2 dagen Nee
  19 Browser-   cookie mijnmitsubishi_session Deze cookie houdt de status bij of de gebruiker is ingelogd of niet en koppelt dit met de account data in de database.   Vervaardigd vanuit MijnMitsubishi.

  Zodra het browsen wordt gestopt

  óf

  Aangegeven bij login ‘onthoud mij’, dan 5 jaar

  Nee
  20 Browser-   cookie XSRF-TOKEN Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te identificeren en te voorkomen dat malafide verzoeken gemaakt kunnen worden in naam van een gebruiker aan het MijnMitsubishi platform. Vervaardigd vanuit MijnMitsubishi. Zodra de bezoeker naar een nieuw pagina gaat wordt deze ververst Nee  De meeste browsers geven uitleg hoe u kunt weigeren nieuwe cookies te accepteren, hoe u wordt geïnformeerd wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt verwijderen. Bedenk hierbij echter wel dat u zonder cookies mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van al onze functionaliteiten op de website. Sommige browsers geven een ‘Do Not Track’ (‘DNT’)-signaal af, waarbij u uw voorkeursinstellingen kunt opgeven wat betreft het al dan niet gevolgd worden op de website en tussen websites onderling. Hoewel MMSN momenteel geen gebruik maakt van technologie die DNT-signalen herkent, zal MMSN uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met dit Algemeen Privacybeleid. 

  Onze websites maken ook gebruik van analyseservices zoals Google Analytics, om beter inzicht te krijgen in hoe u gebruik maakt van onze websites en hoe we deze kunnen verbeteren. De informatie die met deze services wordt gegenereerd, is anoniem en omvat geen persoonlijke gegevens over uzelf. De anonieme informatie die met het gebruik van deze services is verzameld, wordt op geen enkele wijze samengevoegd met persoonsgegevens die u met uitdrukkelijke toestemming met ons heeft gedeeld. De mogelijkheid van de provider om de informatie over uw bezoeken aan onze websites, die met deze services is verzameld, te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van de provider. Om een beter begrip te krijgen van hoe deze providers de anonieme data, verzameld op onze websites, kunnen gebruiken, zou u als voorbeeld Googles beleid op dit vlak kunnen nalezen. U kunt er ook voor kiezen te worden gevrijwaard van Google-advertenties, door uw privacy-instellingen aan te passen. 

  Als u nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met de MMSN via het contactformulier.