Bandenetikettering

Grip op de weg

Het belang van de juiste band

De autobanden bepalen voor een belangrijk deel de veiligheid en het rijcomfort. Het kleine contactvlak tussen band en wegdek moet voortdurend krachten overbrengen. Onder alle omstandigheden, in de zomer en in de winter.

Bandencodering

Elke autoband is voorzien van een codering op de zijkant, de ‘wang’ in vaktermen. Hierop zijn de diverse maten en eigenschappen weergegeven volgens een vaste volgorde. Autobanden die af-fabriek op je Mitsubishi zijn gemonteerd, zijn de optimale combinatie van veiligheid, wegligging, rijcomfort, geluidsniveau en brandstofverbruik. De bandencodering hiervan staat ook vermeld in het instructieboekje. Kies je voor een andere autoband, dan verandert hiermee de rijkarakteristiek van de auto. Bij die keuze kan de Mitsubishi-dealer je het best in adviseren. Als je bijvoorbeeld kiest voor bredere, lichtmetalen velgen verandert ook de bandenmaat. Het is belangrijk dat de juiste verhoudingen en eigenschappen behouden blijven ten behoeve van het rijcomfort en de veiligheid.

Bandenlabel

Banden vormen altijd een optelsom van verschillende eigenschappen. Een uitgebalanceerde combinatie van rubbersamenstelling, profiel, grip, geluid, comfort en rolweerstand.

Als je een QR-code op een nieuw Europees energielabel scant, kom je terecht op de site van EPREL, het Europees productregister voor energie-etikettering. Op deze site zijn de energie- en milieugegevens van elk product met een nieuw EU-energielabel te vinden.

In 2016 is het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord is per 2020 in gegaan. De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat in 2030 minimaal 40% minder schadelijke stoffen moeten worden uitgestoten. Het streven naar brandstofefficiency is daarin een belangrijke factor.

Banden zijn goed voor 20 - 30 % van het brandstofverbruik van voertuigen, vooral door hun rolweerstand. Een beperking van de rolweerstand van banden levert een belangrijke bijdrage aan de brandstofefficiëntie van het wegvervoer en beperkt daarmee de uitstoot van broeigassen.

Per 1 juni 2020 is de nieuwe verordening 2020/740 van de EU van kracht voor banden geproduceerd na 1 juni 2020. Deze vervangt de oude verordening 1222/2009 en betreft een aanscherping van de eisen die reeds aan banden werden gesteld. De eisen betreffen: rolweerstand, grip op nat wegdek, sneeuw en ijs en geluidemissie.

Wat kun je zelf bijdragen aan minder uitstoot?

DOE-HET-ZELF

Zoals eerder aangegeven is rolweerstand van banden is verantwoordelijk voor 20 - 30% van het brandstofverbruik van de auto. Kies je voor een zuinige band met een goede score op de het bandenlabel-component “brandstofefficiëntie”, dan kan je dit tientallen euro’s per jaar besparen. De besparing wordt nog groter door de banden ook op de juiste spanning te houden. Controleer daarvoor minimaal elke 2 maanden de bandenspanning en pomp zo nodig lucht bij. Dit verbetert ook de grip op (nat) wegdek, de wegligging, de remweg en het rijcomfort en vermindert het afrolgeluid van de banden.

Naast de rolweerstand en de bandenspanning wordt het brandstofverbruik van je auto bepaald door voertuiggewicht, motortype, snelheid en snelheidsveranderingen, luchtweerstand, weghelling, mechanische weerstanden in onder meer de aandrijflijn, gebruik van airconditioning en verkeersomstandigheden. Houd daar bij de aanschaf of het gebruik van je auto rekening mee.

De belangrijkste bepalende factor voor het brandstofverbruik is nog altijd je rijgedrag. Met een gematigde, energie-efficiënte rijstijl kan het brandstofverbruik aanzienlijk worden verminderd. Voor een optimale energie-efficiënte rijstijl, maar vooral ook voor de veiligheid, is het belangrijk om ook altijd voldoende afstand tot voorliggers te houden, om zo min mogelijk te hoeven remmen en indien nodig, tijdig te kunnen stoppen.

Uitgebreide informatie over het bandenlabel

De nieuwe Europese Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad is effectief vanaf 1 mei 2021. Wil je meer weten over deze verordening? Klik dan op onderstaande button.