Actievoorwaarden winactie kaarten Clubtour Maan

Deze winactie wordt georganiseerd door Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.

Deelname aan de actie betekent instemming met hieronder gestelde actievoorwaarden.

Deelname vindt plaats op de volgende wijze:

· Om deel te nemen aan de actie dien je een reactie onder de Mitsubishi post op Facebook of Instagram te plaatsen. Geef in je reactie aan met wie en waarom je de twee tickets graag wilt winnen.

· De uiterste datum voor deelname aan de actie is dinsdag 3 maart.

· Mitsubishi Motor Sales Nederland trekt op dinsdag 3 maart om 12:00 uur de twee winnaars. Één winnaar op Facebook en één winnaar op Instagram.

· De twee winnaars ontvangen uiterlijk woensdag 4 maart middels een privé bericht op social media een bericht.

· De trekking van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

· Bij deelname aan de winactie van Mitsubishi Motors Sales Nederland geeft je toestemming dat jouw gegevens gebruikt worden wanneer je één van de winnaars bent, jouw gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van deze actie.

· Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

· De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt € 50- inclusief BTW.

· De prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten, goederen en/of diensten.

· Deelname is uitgesloten voor medewerkers/wederverkopers/personeelsleden van Mitsubishi Motors.

· Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Mitsubishi Motor Sales Nederland het recht de deelnemer uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

· Mitsubishi Motor Sales Nederland behoudt zich het recht voor om elke afzonderlijke deelname naar eigen inzicht te weigeren.

· In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Mitsubishi Motor Sales Nederland zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

· Mitsubishi Motor Sales Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de winactie te allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen.

· Deelnemers kunnen niet op Facebook en op Instagram tegelijk deelnemen aan de actie. Winnen op twee platformen is dus uitgesloten.