WIN JE GELD TERUG

Maak tussen 15 januari en 30 juni 2019 elke maand kans op fantastische prijzen.

Ga naar MijnMitsubishi en upload je werkplaatsfactuur.

ACTIEVOORWAARDEN MITSUBISHI MOTORS WINACTIE 'WIN JE GELD TERUG 2019'

Deze winactie wordt georganiseerd door Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. Deelname aan de actie betekent instemming met hieronder gestelde actievoorwaarden. Om deel te nemen aan de winactie moet je je eerst aanmelden en of inloggen op MijnMitsubishi.nl.

Deelname vindt plaats op de volgende wijze:

  • Om deel te nemen kun je elke werkplaatsfactuur van werkzaamheden uitgevoerd aan een Mitsubishi door een Erkend Mitsubishi Servicecentrum in Nederland uploaden met een factuurdatum in de periode van 1 juli 2018 en 30 juni 2019
  • Ga naar www.mijnmitsubishi.nl en log in. Indien je jezelf nog niet eerder heeft aangemeld, moet je je eerst registreren.
  • Indien je je voor het eerst registreert doorloop je eerst het registratieproces.
  • Eenmaal aangemeld op www.mijnmitsubishi.nl ga je naar ‘Acties’.
  • Selecteer de actie ‘Win Je Geld Terug’. Upload je werkplaatfactuur, scan of maak een foto en volg de instructies.
  • De uiterste datum voor deelname aan de actie is 30 juni 2019.
  • Je kunt elke maand opnieuw deelnemen, ook met dezelfde factuur.
  • Per factuurnummer kun je maar een keer winnen.
  • Mitsubishi Motor Sales Nederland trekt in de periode van 15 januari t/m 30 juni 2019 elke eerste werkdag van de nieuwe maand de winnaars.
  • De winnaars ontvangen uiterlijk de eerste vrijdag van de nieuwe maand een persoonlijk bericht per e-mail


De trekking van de maandelijkse winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bij deelname aan de winactie van Mitsubishi Motors Sales Nederland geef je toestemming dat jouw gegevens gebruikt worden wanneer je één van de winnaars bent.

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Elke maand wordt één keer een hoofdprijs uitgereikt, 10 x een 2e prijs en 20 x een 3e prijs. De hoofdprijs betaat uit restitutie van de factuurwaarde van de ingediende werkplaatsfactuur. De 2e prijs is een onderhoudsvoucher ter waarde van € 100,-. De 3e prijs is een onderhoudsvoucher ter waarde van € 50,-.

In totaal worden in 6 maanden elke maand 31 prijzen verloot. De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt minimaal €2.000,- inclusief BTW per maand.

De onderhoudsvoucher kan bij alle Mitsubishi Erkende Servicecentra in Nederland worden besteed en is een jaar geldig vanaf datum afgifte.

De prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten, goederen en/of diensten.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers/wederverkopers/personeelsleden van Mitsubishi Motors.

Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen, indien uitvoering hiervan onmogelijk is.

Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Mitsubishi Motor Sales Nederland het recht de deelnemer uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

Mitsubishi Motor Sales Nederland behoudt zich het recht voor om elke afzonderlijke deelname naar eigen inzicht te weigeren.

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Mitsubishi Motor Sales Nederland zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

Mitsubishi Motor Sales Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens.

Mitsubishi Motor Sales Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de competitie te allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen.